Børnetilskud til forældre under uddannelse

Børnetilskud til forældre under uddannelse – star.dk

Børnetilskud til forældre under uddannelse. Uddannelsessøgende forældre kan efter ansøgning få et særligt børnetilskud. Forsørgere under uddannelse kan efter ansøgning i visse praktik- og skoleperioder få supplerende børnetilskud.

Søg børnetilskud til forældre under uddannelse eller i praktik

Søg børnetilskud til forældre under uddannelse eller i praktik Er du i gang med en uddannelse, kan du søge børnetilskuddet til forældre under uddannelse eller i praktik. Sådan gør du. Klik på ’Videre’. Udfyld ansøgningen.

Økonomi: Forælder under uddannelse – Holdepunkt

Særligt børnetilskud til forældre under uddannelse, der tjener under et vist beløb. Du kan som udgangspunkt ikke få børnetilskud samtidig med, at du får forsørgertillæg; Supplerende børnetilskud til enlige forældre i praktik. Du kan søge, hvis du er i gang med en SU-berettiget uddannelse og skal på praktik- eller skoleophold som en

Børnetilskud til forældre under uddannelse – Jammerbugt

Børnetilskud til forældre under uddannelse Du kan søge om børnetilskud, hvis du er forælder og går på en uddannelse eller er i lære. Hvis du skylder penge for daginstitution til din kommune.

Børnetilskud – Din indgang til det offentlige

Hvis du er studerende, har du mulighed for at søge om et børnetilskud til forældre under uddannelse. Du kan få tilskud, hvis: du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller en uddannelse, som giver ret til optagelse i en a-kasse; du som enlig ikke modtager forsørgertillæg til SU.

PLS – Økonomisk støtte

Børnetilskud til forældre under uddannelse Der kan udbetales et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre. Ansøgning om tilskud indgives til den uddannelsessøgendes bopælskommune.

Børne- og ungeydelse, børnetilskud og børnebidrag

Nogle former for børnetilskud skal du søge hos Udbetaling Danmark, for eksempel ordinært og ekstra børnetilskud til enlige eller børnetilskud til forældre under uddannelse eller i praktik. Der er nogle tilskud, der kommer automatisk fra Udbetaling Danmark som for eksempel særligt børnetilskud til forældreløse børn og flerbørnstilskud.

Børnetilskud — Ankestyrelsen – ast.dk

Forældre som er enlige forsørgere, under uddannelse, pensionister eller som har andre særlige behov, kan under visse betingelser være berettiget til et eller flere børnetilskud. Det er Udbetaling Danmark, som træffer afgørelse om og udbetaler børnetilskud.