Den omskrevne cirkel

Omskrevne cirkel og indskrevne cirkel | Matematik

Den omskrevne cirkel. Den omskrevne cirkel er, som navnet antyder, en cirkel der kan tegnes omkring alle trekanter. Det gælder både en retvinklet trekant og de vilkårlige trekanter. Den omskrevne cirkel er defineret ved at tangere (berøre) alle trekantens tre vinkelspidser.

Trekanter (7.-9. klasse, Geometri) – Webmatematik

Det er nemlig sådan at skæringspunktet for midtnormalerne netop sker i centrum af den omskrevne cirkel. Indskreven cirkel. En indskreven cirkel er en cirkel som kan tegnes inde i en figur på en sådan måde at cirklen har ét (og kun ét!) berøringspunkt med hver side af figuren.

Den omskrevne og indskrevne cirkel | emmashultzes

For at finde den omskrevne cirkel, skal man tegne polygonens midtnormaler. Der hvor midtnormalerne skærer hinanden, er cirklens centrum. Herefter placere du din passer på den omskrevne cirkels centrum og justere det andet ben, så den røre en af polygonens vinkelspidser, derefter tegner du din cirkel og vubtii så har du en omskreven cirkel.

Omskrevet cirkel – Wikipedia, den frie encyklopædi

I geometrien betegner den omskrevne cirkel til et polygon en cirkel som passerer gennem alle polygonets hjørner. Et polygon som har en omskreven cirkel, kaldes indskrivelig. Alle trekanter, alle rektangler og alle simple regulære polygoner er indskrivelige, og har således en omskreven cirkel.

Trekanter ·

Den omskrevne cirkel i geogebra – YouTube

Klicken, um auf Bing anzusehen1:03

Jan 25, 2013 · Konstruering af en trekant samt dens omskrevne cirkel i geogebra.

Autor: Martin Haisler

Konstruktion af den omskrevne cirkel – YouTube

Klicken, um auf Bing anzusehen0:47

Aug 10, 2012 · This feature is not available right now. Please try again later.

Autor: Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

Trekantens indskrevne og omskrevne cirkel – Cirkler og linjer

 ·

Konstruere den omskrevne cirkel til ABC uden at benytte værktøjet ’Cirkel gennem 3 punkter’. Tegne midtnormalen til mindst to af trekantens Finde midtnormalernes skæringspunkt. Tegne den omskrevne cirkel ved hjælp af ’cirkel ud fra centrum og punkt’. Tegne den indskrevne cirkel til DEF ved at; Tegne mindst 2 vinkelhalveringslinjer.

den indskrevne cirkel | emmashultzes

Den omskrevne cirkel. En omskreven cirkel er en cirkel der går gennem alle hjørnerne på en polygon. For at finde den omskrevne cirkel, skal man tegne polygonens midtnormaler.

Indskreven cirkel – Wikipedia, den frie encyklopædi

På denne skitse er den indskrevne cirkel blå, og vinkelhalvveringslinjerne går gennem dens centrum. På figuren er trekantens ydre røringscirkler farvet orange. En indskreven cirkel er som oftest en cirkel i en trekant , hvis sider alle tangerer cirkelperiferien.

3. Geometri | Matematisk Bevissamling (iBog)

Arealet af en trekant og den omskrevne cirkel. En vilkårlig trekants areal kan bestemmes som . hvor a, b, c er trekantens sidelængder og er radius i den omskrevne cirkel…