Mænd udsætter ATP-udbetaling

Især mænd med høj løn udsætter folkepensionen | ATP

Hvis du arbejder med olie og naturgas, i den farmaceutiske branche eller med te­lekommunikation er der stor sandsynlig­hed for, at du udsætter udbetalingen, når du runder pensi­onsalderen.

Mænd udsætter ATP-udbetaling – det burde være kvinderne

Det er navnlig mænd, der benytter sig af muligheden. Men det kan blive dyrt for dem! De ældre fristes af, at de kan få flere penge årligt, hvis de venter med ATP. Men pengene stopper den dag, de dør! Derfor kan udskydelse af ATP-udbetaling navnlig blive en gevinst …

[PDF]

Især mænd med høj løn udsætter folkepensionen – atp.dk

om pension, investering og samfund Nr. 177 = august 2018 Især mænd med høj løn udsætter folkepensionen Figur 1 – Andel med opsat folkepension af de første 10 mulige

Udskyd ATP Livslang Pension og få mere udbetalt | Pension

Sådan planlægger du overgangen mellem arbejdsliv og pensionsliv. Gode råd målrettet mænd.

Sparkron – Vil du udsætte folkepension og ATP?

Når du udsætter den, bliver den forhøjet. Regner du med at blive gammel, kan det være en god idé at få forhøjet din folkepension. Betingelsen for at opnå højere folkepension er, at du i opsætningsperioden har en indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer i hvert kalenderår.

Udbetaling af ydelser fra ATP – aeldresagen.dk

Udbetaling af ydelser fra ATP ved dødsfald ATP udbetaler automatisk ydelserne, hvis betingelserne er opfyldt. ATP-bidrag efter 01.01.2002 Betingelsen er, at afdøde har betalt til denne ordning i mindst to år og har betalt bidrag, som svarer til to års fuldtidsbeskæftigelse.

Er Prostalgene i dråbeform effektivt? Find ud af mere om

Det, at være flov over at skulle fortælle lægen om problemet, er desværre en meget udbredt årsag til, at nogle mænd udsætter behandlingen af sygdommen i blærehalskirtlen. Prostalgene kan bestilles online, hjemmefra i trygge rammer, og dermed er det ikke ubehageligt.

Udbetaling af ATP ved dødsfald – Hvem kan få? Hvor stort

Udbetaling af ATP ved kritisk sygdom. Du kan ikke få udbetalt din ATP, hvis du får en kritisk sygdom. I mange arbejdsmarkedspensioner er der en forsikring, hvor du kan få et engangsbeløb i forbindelse med kritisk sygdom, hvis du endnu ikke er fyldt 67 år.