Samlet HTML – PET’S VIRKEMIDLER – PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 4

Samlet HTML – PET’S VIRKEMIDLER – PET-KOMMISSIONENS

Forord. Dette bind er forfattet af kommissionsmedlem Regin Schmidt på nær kapitel 4, som er skrevet af Nicoline Nyholm Miller. I henhold til PET-kommissionslovens § 1, stk. 4, har Kommissionen ansat et antal forskere, herunder Nicoline Nyholm Miller.

PET S VIRKEMIDLER PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 4 – …

PET S VIRKEMIDLER PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 4 BIND 4 PET S VIRKEMIDLER FORFATTERE: REGIN SCHMIDT, PH.D. Regin Schmidt er adjunkt ved Afdeling for Historie, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet,

Samlet HTML – INDLEDNING – PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 1

Af Kommissionens beretning bind 3 fremgår, at PET’s praksis med hensyn til at registrere personer med kontakter til østambassader, personer på rejser i Østeuropa mv. til dels var begrundet i antagelser om risikoen for hvervning af personer med østkontakter til fjendtligt sindede staters tjenester.

Bind 4: PET’s virkemidler – PET-kommissions beretning

Bind 4: PET’s virkemidler – PET-kommissions Read more about oplysninger, virkemidler, danske, kilder, kommissionens and forbindelse.

Samlet HTML – PET’S OVERVÅGNING AF POLITISKE PARTIER 1945

pet-kommissionens beretning bind 7 samlet html. forside | til bund | pet’s overvÅgning af politiske partier 1945-1989 pet-kommissionens beretning bind 7 pet, folketingets partier og Østlig efterretningsaktivitet. indholdsfortegnelse. forord. forkortelser. indledning. 1. …

Samlet HTML – OPERATION ZEUS – PET-KOMMISSIONENS BERETNING

I henhold til PET-kommissionslovens § 1, stk. 4, har Kommissionen ansat et antal forskere, herunder Morten Heiberg, som har haft adgang til at arbejde frit og med uhindret adgang til Kommissionens kildemateriale, herunder fra PET’s arkiv.

4. PET’s UFORMELLE KONTAKTER I SKATTEVÆSEN, …

PET’S VIRKEMIDLER PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 4 Kapitel 4. blev samlet i straffelovens kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. i forbindelse med vedtagelse af Om Vietnambevægelserne, herunder om Russell-tribunalet, se Kommissionens beretning bind 10. PET, emnesag: Bilag 107, dateret 14. juni

PET Bind 4: PET’s virkemidler – [PDF Document]

PET’S V IR K EMIDLER PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 4 BIND 4 PET’S VIRKEMIDLER FORFATTERE: REGIN SCHMIDT, PH.D. Regin Schmidt er adjunkt ved Afdeling for Historie,…

3. PET’S TEKNISKE OG ANDRE VIRKEMIDLER – PET’S VIRKEMIDLER

3. PET’S TEKNISKE OG ANDRE VIRKEMIDLER Indledning. Politiets Efterretningstjeneste anvendte ud over kilder forskellige metoder eller virkemidler til indhentning af oplysninger i forbindelse med tjenestens virksomhed på det politiske område.

Bind 1 240 sider – PET-kommissions beretning – Yumpu

INDLEDNING PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 1. Page 2 and 3: BInd 1 IndlednIng PeT-Kommissionens; Bind 4: PET’s virkemidler – PET-kommissions beretning. petkommissionen.dk. Bind 1 240 sider – PET-kommissions beretning Magazine: Bind 1 240 sider – PET-kommissions beretning.